SESION I Print
10:15-11:15 Daniel Peña Sánchez de Rivera
(2 h) Big Data and the future of Statistics

Abstract

A evolución da Estatística estivo firmemente ligada aos datos dispoñibles. A revolución dixital esta multiplicando o número de bases de datos e o seu tamaño e modificando o seu carácter, xa que as imaxes, os textos, os sons ou as mensaxes dunha rede social ao dixitalizarse poden ser obxecto de tratamento estatístico. Isto esta producindo xa cambios importantes na evolución dos métodos estatísticos e vai a condicionar o futuro da Estatística. Presentaranse algúns exemplos destes cambios coa análise de imaxes, as mensaxes en redes sociais e a análise de textos e os métodos de redución da dimensión en series temporais.

 

Download here the presentation.