Organizing and Scientific Committee PDF Print E-mail

 


  • Ricardo Cao Abad. Department of Mathematics, area of Statistics and Operations Research, University of A Coruña.
  • Balbina Casas Méndez. Department of Statistics and Operations Research, University of Santiago de Compostela.
  • María José Ginzo Villamayor. Department of Statistics and Operations Research, University of Santiago de Compostela, Statistical Consulting Service.
  • Mª Esther López Vizcaíno. Galician Institute of Statistics. President of Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO).
  • Soly Santiago Pérez. Statistical technique in Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. Consellería de Sanidade.
  • Juan Touriño Domínguez. Department of Electronics and Systems, area of Architecture and Computer Technologies, University of A Coruña. Coordinator of the Rede de Tecnoloxías Cloud e Big Data para HPC.
  • Juan Vilar Fernández. Department of Mathematics, area of Statistics and Operations Research, University of A Coruña.