Comité Organizador e Científico PDF Print E-mail

  • Ricardo Cao Abad. Departamento de Matemáticas, área de Estatística e Investigación Operativa, Universidade da Coruña.
  • Balbina Casas Méndez. Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Santiago de Compostela.
  • María José Ginzo Villamayor. Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Consultoría Estatística.
  • Mª Esther López Vizcaíno. Instituto Galego de Estatística. Presidenta da Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO).
  • Soly Santiago Pérez. Tecnica estatí­stica en Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. Consellería de Sanidade.
  • Juan Touriño Domínguez. Departamento de Electrónica y Sistemas, área de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidade da Coruña. Coordinador da Rede de Tecnoloxías Cloud e Big Data para HPC.
  • Juan Vilar Fernández. Departamento de Matemáticas, área de Estatística e Investigación Operativa, Universidade da Coruña.